Aj tedy vzhůru, pijme již!

Podle mnohých názorů pěstovali vinnou révu a pili víno na našem území už Keltové, ale tradičně se počátky vína u nás spojují až s Římany. Byli to vojáci z Vindobony, kteří vysadili první vinice na Palávě, když za císaře Proba ve 2. pol. 3. stol. přestal platit skoro 200 let starý Domitianův zákaz vysazování révy v zaalpských koloniích. Do Čech se vinná réva dostala zřejmě z Velké Moravy, i když vyloučit nelze ani opačný směr, z východofranské říše. S vinařstvím se záhy začala spojovat i postava českého patrona, sv. Václava, ať už prostřednictvím vinice u Dřísů, snad první v Čechách, kde se Václav učil révu pěstovat, nebo prostřednictvím vinice pod Pražským hradem, která dnes nese jeho jméno a kde Václav podle legendy „révu pěstil, z jejichž hroznů sám víno lisoval a pro kostely je připravoval“. Z 11.–13. stol. pak už existuje řada písemných zmínek potvrzujících existenci vinic u nás, v Čechách i na Moravě. A z roku 1281 pochází nejstarší dochovaný text viničního řádu a horenského práva (souhrn předpisů týkajících se vinohradnictví a vinařství) platící pro církevní majetky v okolí Kroměříže…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 3/2016

Shopping Cart