Albulská železnice

Až do 90. let 19. stol. existovalo v jihovýchodním švýcarském kantonu Graubünden jenom 20 km tratí normálního rozchodu a 90 km úzkokolejek. Rozvíjející se turistický ruch však vyžadoval zpřístupnění Sv. Mořice a dalších alpských středisek. V roce 1896 byla zprovozněna úzkokolejná železnice z Landquartu a Churu do města Thusis a o dva roky později se začalo se stavbou další úzkokolejné dráhy o rozchodu 1000 mm, albulské železnice, která v délce 62 km propojila Thusis (697 m n. m.) se Sv. Mořicem (1775 m n. m.).
Hned za nádražím v Thusis překonávají koleje Zadní Rýn a směřují do soutěsky Schinschlucht, kde trať vede po četných mostech rovněž početnými tunely. Za stanicí Solis, 8 km od Thusisu, vjíždí vlak na Soliserský viadukt, pod nímž v hloubce 89 m hučí mezi ohlazenými balvany divoký proud řeky Albuly. Stavitelé mostů používali pro svá díla zajímavou techniku: nejdřív postavili dřevěné lešení, do kterého pak vyzdili kamennou konstrukci. Celá stavba trvala jenom jeden rok.
Mezi Alvaneu a Filisurem vede trať nejprve přes 35 m vysoký a 137 m dlouhý viadukt Schmittentobel, a pak už, kousek před Filisurem, zaduní kola vlaku na erbovním symbolu albulské železnice, 65 m vysokém a 142 m dlouhém viaduktu, pod nímž v hloubce hřmí divoký tok říčky Landwasser. Impozantní stavba z tmavého vápence z let 1901–1902 je srdcem Albulské dráhy. Most spočívá na šesti štíhlých obloucích, po kterých vedou koleje ve čtvrtině oblouku o poloměru 100 m. Při stavbě tohoto viaduktu nebylo použito lešení. Střed každého pilíře tvoří železná konstrukce, kterou dělníci obezdívali. Fascinující dojem umocňuje velká černá díra v strmě padající skalní stěně, do které viadukt ústí: jde o vjezd do 216 m dlouhého Landwasserského tunelu. Viadukt Landwasser je pravděpodobně nejfotografovanější železniční stavbou na světě…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 2/2019

Shopping Cart