Andělská hora pod horou Titlis

Tolik legenda. Šlechtic však skutečně existoval, jmenoval se Konrad von Sellenbüren a benediktinský konvent Engelberg založil společně s mnichy z kláštera Muri v Aargau okolo roku 1120. Nový klášter se brzy stal jedním z hlavních středisek vzdělanosti středního Švýcarska a o jeho tehdejším významu svědčí i to, že určitý čas podléhal přímo papeži. V průběhu staletí však musel i častokrát překonávat nepřízeň osudu. Nevyhýbaly se mu epidemie, měl problémy za reformace a jeho areál třikrát vyhořel, naposled v roce 1729 do základů. Po požáru byl znovu obnoven v barokním slohu a v této podobě se zachoval až do současnosti. Dnešní zhruba třicetičlenná mnišská komunita se kromě pastorační činnosti podílí i na kulturním dění a nadále se hodně angažuje v oblasti vzdělávání. V klášterních budovách sídlí renomované gymnázium s rozšířenou výukou jazyků, což je pro absolventy z nejbližšího okolí skoro nutnost, neboť v Engelbergu jasně převažuje zaměstnanost v sektoru služeb, hlavně v turistickém ruchu. Klášterní kostel spolu s několika dalšími prostorami si lze prohlédnout v rámci placené prohlídky s výkladem, který obvykle podává některý z řeholníků. Pro skupiny bývá také pořádána prohlídka chrámu spojená s varhanním recitálem, jelikož zdejší chloubou jsou především největší švýcarské varhany, čtyřmanuálový nástroj s více než stovkou registrů a devíti tisíci píšťalami…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 4/2015

Shopping Cart