Babylon cest

Za tu hlavní, která také až do roku 2015 byla jako jediná zapsána na seznamu Světového dědictví UNESCO, se považuje Francouzská cesta, Camino Francés. Začíná na území Francie čtyřmi větvemi, které vstupují na španělské území buď v Aragonii průsmykem Somport, nebo v Navaře mezi francouzskou obcí Saint-Jean-Pied-de-Port a jejím španělským protějškem Roncesvalles. V navarrské obci Puente la Reina se aragonská i navarrská větev spojují a odtud pokračuje již jediná Francouzská cesta. Kromě náboženského charakteru byl jejím hlavním přínosem aspekt ekonomický. Po ní přicházeli do severního Španělska osvobozeného od muslimů noví osadníci, a to především z Francie. Ačkoliv ne všichni Frankové, jak se obecně novým přistěhovalcům říkalo, byli to oni, kdo zakládali podél cesty osady, zájezdní hostince, manufaktury a řemeslné dílny. Odtud název cesta Franků neboli Francouzská cesta. Ne nadarmo se i hlavní třída v Santiago de Compostela jmenuje Rúa del Franco.
Když se sláva této cesty rozšířila po tehdejším křesťanském světě, začali k hrobu sv. Jakuba přicházet poutníci ze všech světových stran. A tak postupně vznikla cesta portugalská Camino Portugués, cesta pro anglické poutníky, kteří se vyloďovali v La Coruñi, Camino Inglés, nebo i cesty podél severního atlantského pobřeží jako Camino del Norte či nejstarší známá poutní trasa Camino Primitivo z Ovieda. Tyto severní cesty jsou natolik významné, že jsou od roku 2015 také součástí Světového dědictví UNESCO.
Dnes je cest nespočet, ale jedno mají společné. Vedou k hrobu sv. Jakuba v Santiagu de Compostela. A proto je můžeme všechny zjednodušeně označit jako „svatojakubské“…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 3/2019

Shopping Cart