Balijské chrámy

Kolik je na Bali chrámů? Odpověď na tuto otázku se často opírá o údaje misionáře Swellengrebela, který ve dvacátých letech minulého století jejich počet vyčíslil na dvacet tisíc. Podle jiných zdrojů je jich však až pětkrát víc…

Shopping Cart