Biblická krajina kolem Mrtvého moře

Mrtvé moře (v arabštině al-bahr al-majjit) je nejníže položeným místem na Zemi, leží 430 m pod úrovní moře. Už od nejstarších dob bylo v centru pozornosti zdejších civilizací. Ve starověku se mu říkalo Asfaltové jezero. Nabatejci zde asfalt (ale také síru a měď) těžili a vyváželi do Egypta, kde se používal nejen na stavbu lodí, ale také při mumifikaci těl zemřelých. Dnes je Jordánsko největším producentem potaše (uhličitanu draselného) na světě, ale jeho těžba probíhá na úkor Mrtvého moře, voda se ve velkém množství přečerpává a odpařuje. V roce 2013 byl proto iniciován společný jordánsko-izraelský projekt, jehož hlavním cílem je, aby se do Mrtvého moře přiváděla voda z Rudého moře. Zároveň by se voda odsolovala a dále využívala, vedlejším produktem má být též vodní elektrárna. I tento záchranný projekt za miliardy dolarů (pokud vůbec dojde k jeho stále odkládané realizaci) má svá úskalí, neboť může narušit zdejší křehký ekosystém, na kterém se ostatně negativně podepisuje i produkce kosmetických výrobků a výstavba hotelů.
O specifických rysech koupání v Mrtvém moři jsme stejně jako o jeho geologii a geografii psali podrobně v čísle o Izraeli (Země světa 9/2008). Pokud zatoužíte po koupeli v Mrtvém moři v rámci své návštěvy Jordánska, můžete tak učinit v rámci jednodenního výletu z Ammánu a zaplatit si jednorázový vstup na pláž nebo využít služeb některého z hotelů při pobřeží a nechat se hýčkat bahenními koupelemi a zábaly…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 8/2019

Shopping Cart