Cabo de Roca -kde země končí a moře začíná

Byla by to skála padající strmě do moře jako každá jiná, kdyby se ovšem nenacházela na 9o 29‘ 56“  západní zeměpisné délky. Díky této poloze je Cabo da Roca, 144 m vysoký výběžek pohoří Serra da Sintra, nejzápadnějším místem celé eurasijské pevniny. Leží západněji než Velká Británie i větší část Irska. Dál na západ se rozkládá už jen oceán.

Člověk turistický miluje superlativy, a tak mu samozřejmě tento mys nemohl uniknout. Ve zdejším turistickém středisku si každý návštěvník může zakoupit diplom, který potvrzuje, že jeho majitel „na cestě mezi Sintrou a Estorilem krátce pobyl na Cabo da Roca, nejzápadnější špičce Evropy“. Diplom stojí zhruba stejně jako vstupenka do běžného muzea a každý získá originál – úředník do předtištěného glejtu pečlivě gotickým písmem vypíše návštěvníkovo jméno.

O výjimečné poloze tohoto místa věděli již Římané, kteří ho nazývali Promontorium Magnum (Velký mys). Dnes stojí na žulové skále pokryté kobercem kosmatcovitých sukulentů zavlečených sem odněkud z jihu Afriky červenobílý maják a kousek od něj jednoduchý pamětní kámen. Autorem slov na památníku je portugalský národní básník Luís de Camões: „Nejzápadnější bod Evropy, kde země končí a moře začíná a kde žije ten duch víry a dobrodružství, který vedl portugalské karavely při hledání nových světů pro svět.“ Pak je tu ještě parkoviště a obchod s občerstvením a suvenýry. A především moře – věčně zpěněné, rozbíjející se v šumění, syčení a dunění o hně…