Český princ by se divil

kráčela vždy s jistým náskokem před civilizací a v historii země sehrála jedinečnou a důležitou úlohu. Společnost působí na trhu již přes tři století a je nejstarší kanadskou korporací a jednou z nejstarších komerčních společností na světě. Pro Kanaďany je součástí národní identity a tím, co se označuje názvem „rodinné stříbro“.

KRAJ MĚKKÉHO ZLATA
Když Jaques Cartier při svém marném hledání Severozápadního průlivu objevil novou zemi, kterou nazval Kanada, zdálo se, že nový kontinent nemá nic, co by nabídl pro obchod s Evropou. Nebylo zde ani koření ani vzácné kovy ani drahé diamanty. Studená pevnina byla porostlá neproniknutelnou divočinou, ve které se pohybovali ne vždy přátelští Indiáni. Francouzský objevitel však přivezl ze svých cest mimo jiné i několik bobřích kožešin, které přivedly k nadšení francouzské kloboučníky: v 16. století totiž módní trend a zvýšená poptávka po kloboucích začaly rapidně snižovat populace evropských bobrů a chlupy z kožešin jejich kanadských bratránků se ukázaly jako skvělý materiál na výrobu kloboukové plsti…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 3/2006

Další informace o Kanadě naleznet zde: http://www.sopka.cz

Ivan Knorr

Shopping Cart