Cesty za uměním

Z desítek muzeí, galerií a dalších kulturních institucí v Kodani a okolí nabízejících rozmanitý program, jsme vybrali tři, které by neměly uniknout pozornosti žádného milovníka umění a historie.

Pivovarníkův odkaz

V roce 1847 založil Jacob Christian Jacobsen ve Valby, těsně za hranicemi tehdejší Kodaně, pivovar, který pojmenoval po svém pětiletém synovi Carlsberg. Carl Jacobsen šel v otcových stopách, absolvoval několikaletou studijní cestu po evropských pivovarech a po návratu začal vařit pivo také. Jak už to bývá, syn měl na mnohé věci odlišný názor než otec, nakonec si otevřel svůj vlastní pivovar Ny Carlsberg (Nový Carlsberg), ale krátce před jeho smrtí se s otcem v roce 1886 usmířil. Ke spojení obou pivovarů do jediného pod slavným jménem Carlsberg však došlo až o 20 let později. A byl to Carl Jacobsen, kdo navedl pivovar na cestu vedoucí až k dnešnímu postavení Carlsberg Group coby jedné z největších celosvětových pivovarnických skupin.
Zatím to nevypadá jako vyprávění o uměleckých dílech, ale nebojte, už se blížíme. Carl Jacobsen byl totiž nejen úspěšný a vizionářský podnikatel, ale také milovník i mecenáš umění a jeho vášnivý sběratel. Zajímali ho současní francouzští umělci i starověká díla, věnoval se především sochám, ale rovněž obrazům, medailím a různým dalším uměleckým artefaktům. V roce 1888 věnoval svou sbírku převážně dánského a francouzského umění 18. a hlavně 19. stol. lidu a ve spolupráci s městem Kodaní a dánským státem pro ni postavil novou budovu hned vedle zábavního parku Tivoli. Architekt Vilhelm Dahlerup jí dal neorenesanční podobu s hlavním průčelím orientovaným na bulvár H. Ch. Andersena. Muzeum otevřené roku 1897 pojmenoval Jacobsen po vzoru mnichovské glyptotéky bavorského krále Ludvíka I., plným názvem Ny Carlsberg Glyptoteket. O dva roky později věnoval muzeu rovněž svou antickou sbírku, což znamenalo, že se musela ke stávající budově přistavět zezadu ještě jedna. Toto neoklasicistní křídlo je dílem Hacka Kampmanna, zatímco Vilhelm Dahlerup vytvořil zimní zahradu zaklenutou prosklenou kopulí, jíž novou část propojil se svou původní budovou. Hotovo bylo v roce 1906. O 90 let později dostala Glyptotéka ještě jednu novou budovu, tentokrát minimalistickou od Henninga Larsena.
Glyptotéka financovaná stále Nadací Ny Carlsberg, zatímco mateřská a zastřešující Nadace Carlsberg se věnuje především podpoře nejrůznějších vědeckých projektů, vlastní přes 10 000 uměleckých děl, která pokrývají dlouhé období posledních 6000 let lidské existence. Velmi rozsáhlá je sbírka starověkého umění ze Středomoří, reprezentovaná především egyptskými díly a díly klasické řecké a římské antiky. Lahůdkou je kolekce obrazů francouzských malířů od realistů přes impresionisty k postimpresionistům, jejichž jména se čtou jako encyklopedie výtvarného umění – Courbet, Manet, Degas, Monet, Corot, Signac, van Gogh, Cézanne, Toulouse-Lautrec, Theodore Rousseau, Delacroix. Vůbec nejpočetněji je ve sbírkách Glyptotéky zastoupen Paul Gauguin a tato kolekce, zahrnující i čtyři obrazy, které malíř vytvořil během svého pobytu v Kodani, se počítá k nejlepším na světě. Sbírka obrazů z období tzv. zlatého věku dánského malířství zase například zahrnuje slavný portrét snad ještě slavnějšího dánského sochaře Bertela Thorvaldsena, který v roce 1838 namaloval jiný z klasiků dánského umění, Christoffer Wilhelm Eckersberg…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 9/2019

Shopping Cart