Chodí se tam jen tak, co noha nohu mine

Bílý krokodýl sice v muzeu nikdy nebyl, vždyť také jde o poezii, ne o průvodce, zato text této písně tam je. Vlastnoručně napsaný autorem před koncertem k 200. výročí muzea, spočívá v samostatné vitrínce na ochozu v oddělení Historie Slezska. „V neděli zajdeš do Slezského muzea / podívat se na vitrínu / kterou tam pro tebe už mají“ – verše z poslední sloky se ukázaly být prorockými.
Historie dnešního Slezského zemského muzea sahá až k 1. květnu 1814, kdy bylo ve státním gymnáziu v Opavě, sídlícím na Dolním náměstí v někdejší jezuitské koleji, otevřeno první veřejné muzeum na území dnešní ČR – tři roky před Brnem a čtyři před Prahou. Muzeum toužilo po názvu Zemské muzeum pro Rakouské Slezsko, který ale nebyl schválen, takže nadále působilo jako Opavské gymnazijní muzeum. Druhým významným milníkem byl rok 1882, kdy bylo založeno Slezské zemské muzeum pro umění a průmysl, jehož významným mecenášem se o dva roky později stal kníže Jan II. z Liechtensteinu, jak o tom píšeme v následujícím článku. V roce 1921 bylo zestátněno a jeho název zkrácen na Slezské zemské muzeum. Roku 1939 pak došlo ke sloučení gymnazijního muzea se zemským, kde bylo vytvořeno přírodovědné oddělení, neboť dosavadní zemské muzeum bylo umělecko-průmyslové, zatímco přírodní sbírky byly soustředěny v muzeu gymnazijním. To už se schylovalo k další změně názvu na Říšské župní muzeum, které po válce vystřídalo Slezské muzeum v Opavě. Původní a dnes opět používaný název Slezské zemské muzeum byl definitivně obnoven až v roce 2000.
Více než změny názvu jsou pro návštěvníky podstatné změny expoziční. Historická výstavní budova z roku 1895 prošla v letech 2010–2012 zásadní rekonstrukcí, po níž zde byla otevřena zcela nová expozice Slezsko využívající nejmodernější techniku a budovaná jako expozice dynamická, interaktivní, s obměňovanými exponáty i celými tématy. Muzeum při tom využívá potenciál, jaký představuje vlastnictví 2 400 000 sbírkových předmětů – tímto množstvím se Slezské zemské muzeum řadí na třetí místo u nás…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 5/2017