Čokoládové kopce a maličký nártoun

Za první z nich se musí až do samého středu ostrova. V oblasti mezi městy Carmen, Batuan a Sagbayan leží zhruba na ploše 50 km2 tzv. Čokoládové kopce, které znamenají pro Bohol to, co rýžové terasy pro severní Luzon. Jsou lákadlem pro návštěvníky i symbolem celého ostrova. Jméno si vysloužily díky hnědé barvě svých svahů, kterou získávají s postupujícím obdobím sucha (duben, květen), kdy odumírá nízká vegetace, jež je pokrývá po zbytek roku. Celkem se takto každý rok promění 1268 kopců, což je nejnižší uváděný údaj o jejich počtu, existuje však i číslo skoro o polovinu větší. Některé z nich jsou jen 30 m vysoké, jiné se tyčí až do výšky 100 m. Jejich koncentrovaný výskyt a bujná okolní vegetace dávají krajině nezapomenutelný ráz.
Vnitřek „obřích krtičinců“, které kopce připomínají, ale čokoládou vyplněný rozhodně není. Jejich základ tvoří vápenec obsahující fosilní zbytky pleistocenních dírkonožců, korálů, měkkýšů a řas. Vápenec odolával neúnavné erozi už od období třetihor, kdy byl celý ostrov zalitý mělkým mořem. Stáří sice stanoveno bylo, ale průběhem procesu, který obnažil zdejší vápenec, si zatím ani samotní geologové úplně jistí nejsou. Dohady směřují nejčastěji k teorii eroze méně odolného materiálu, který je pozůstatkem korálových útesů. Při ústupu moře byly odnášeny méně odolné sedimenty a kopečky začaly vystupovat nad okolní krajinu. Záhadou ale zůstává velmi pravidelný tvar objevující se takřka u všech kopců. Dalším možným vysvětlením by mohlo být spolupůsobení tektonických pohybů a eroze. Díky vlivu srážek, povrchové vody a větrné eroze působících po tisíce let docházelo k obrušování a jemnému ohlazování terénu a současnému vyzdvihnutí spodních vrstev díky tektonickým pohybům. Vrcholky byly vystaveny nepřízni počasí déle než jejich úpatí, kde se udržely zbytky půdy, na níž se dnes intenzivně pěstuje rýže…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 8/2014

Další informace o Filipínách a zemích jihovýchodní Asie najdete na ASEAN.CZ

Shopping Cart