Dávná opatství

Seina je prastará vodní cesta. Již za Římanů vzkvétal v údolích, kudy protéká, obchod. Potvrzují to i vykopávky v opatství Saint-Georges de Boscherville nedaleko Rouenu, které založil v roce 1112 či 1113 Guillaume de Tancarville, královský komoří Normandie a Anglie, jako náhradu za starší kanovnickou kolej zřízenou jeho otcem Raoulem. Opatský kostel okouzlí čistým románsko-normanským slohem, jednoduchým portálem i obrovskou, 70 m dlouhou hlavní lodí. Kapitulní síň již obsahuje prvky normanské gotiky. Bohatá a pestrá je sochařská výzdoba celého kláštera.
Na území dnešní Normandie se křesťanství dostalo v 6. stol. Tehdy byla součástí Neustrie, severozápadní části Francké říše, které vládli Merovejci. Hned od počátku vznikaly zejména u pobřeží poustevny a kaple prvních misionářů. Šlo o předchůdce klášterů, které dosáhly svého prvního rozkvětu v 7. stol.
Asi 25 km od Rouenu se na zelené louce 50 m nad jedním z meandrů Seiny tyčí impozantní ruiny někdejšího benediktinského opatství Jumièges, ve své době nejvýznamnějšího kláštera na březích této řeky. Dominuje mu zřícenina někdejšího opatského kostela Panny Marie s dvojicí téměř 50 m vysokých věží v průčelí. Opatství založil v roce 654 sv. Filibert. Záhy se stalo domovem až pro 2000 mnichů, kteří se podíleli na evangelizaci Anglie a Irska. V 9. stol. se stávala bohatá normandská opatství v údolí Seiny častými cíly útoků Vikingů, kteří na svých rychlých lodích náhle vpadli do vnitrozemí a bleskurychle opět i s kořistí zmizeli. Tento osud potkal i opatství Jumièges. Během 2. pol. 9. stol. byly téměř všechny kláštery v údolí Seiny opuštěny a jejich rozvoj se úplně zastavil…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 7/2019