Dům Štěpánka Netolického

Dům číslo popisné 89 na Masarykově náměstí, dnes známý jako dům Štěpánka Netolického, patří mezi mimořádné příklady zachovalé renesanční architektury nejen v Třeboni, ale v celém regionu. Během staletí prošel řadou proměn, ne všechny se však pozitivně zapsaly do jeho historie. Svou současnou renesanční podobu získal v první polovině 16. stol., v době ekonomického rozmachu, kdy v něm žil jeho nejznámější majitel – Štěpánek Netolický. Jeho osobnosti a dílu je věnována stálá interaktivní expozice, zřízená v domě po loňské kompletní rekonstrukci.
Slavný rybníkář a stavitel vyženil dům v roce 1522 sňatkem s Dorotou Lukšovou, vdovou po třeboňském písaři. Dnes o jeho životě nevíme mnoho, s jistotou však můžeme říct, že byl jednou ze dvou stěžejních osobností, které díky svému velkolepému rybníkářskému dílu daly třeboňské krajině její charakteristický ráz.
Štěpánek se narodil v jihočeských Netolicích někdy kolem roku 1460 do poddanské rodiny. Jeho mládí a vzdělání pro nás zůstávají záhadou, jisté ovšem je, že ke konci 15. stol. stál u zrodu zlaté éry rybníkářství. Tehdy byl ve službách vládnoucího rodu Rožmberků a měl za sebou první zdařile dokončené rybníky. A tak není divu, že se velmi brzy stal fišmajstrem – staral se nejen o výstavbu nových rybníků, ale také o chov ryb.

Geniální Zlatá stoka
Štěpánek během svého života postavil sedm větších a více než čtyřicet menších rybníků. Jeho nejznámějším dílem však zůstává Zlatá stoka, jejíž stavbě se začal věnovat na počátku 16. stol. „Strúha“ propojuje rybníky třeboňské soustavy a napájí je živou vodou. Stoka je důkazem Štěpánkových mistrovských schopností, neboť její průměrný spád činí přibližně 33 cm na 1 km délky a v některých úsecích je dokonce menší než 10 cm na kilometr – mnohdy se tak může zdát, že voda teče opačným směrem.

Nová interaktivní expozice
V roce 2015 prošel dům Štěpánka Netolického, který v posledních letech chátral a neměl plnohodnotné využití, rozsáhlou rekonstrukcí financovanou z dotací Integrovaného operačního programu. Bylo v něm vybudováno Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví se stálou interaktivně vzdělávací expozicí věnovanou rybníkářství a osobnosti a dílu Štěpánka Netolického. Návštěvníci se v expozici například dozvědí, jak vznikaly třeboňské rybníky, mohou zhlédnout krátký film o Zlaté stoce nebo si vyzkoušet práci s měřičskými nástroji, které se kdysi využívaly při stavbách rybníků. Na dvorečku se pak nejen děti, ale také dospělí mohou díky funkčnímu modelu Zlaté stoky na chvíli proměnit ve vodohospodáře a za pomoci malých stavidel přivádět vodu do jednotlivých rybníků.

Krátkodobé výstavy
Kromě stálé expozice nabízí dům Štěpánka Netolického také jedinečné galerijní prostory, které se využívají především ke krátkodobým výstavám. Celoročně se zde konají rovněž přednášky, tvůrčí dílny, workshopy, koncerty a různé kulturní akce.