Engelova katedrála

Vznikal vodohospodářský systém, technologie kladení potrubí i způsob odběru vody z veřejných či soukromých kašen a nádrží. Objevily se také první vodárenské věže, rozvádějící vodu z Vltavy. Původní dřevěné stavby často zničily požáry, jež obvykle vznikaly při rozmrazování zařízení pomocí otevřeného ohně. Kamenné a zděné věže, které je nahradily, jsou na mnoha místech Prahy dodnes výraznými stavebními dominantami, byť už žádná z nich neslouží svému původnímu účelu…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 8/2009

Shopping Cart