Gotický sen

Tato ryze světská slavnost kupodivu vznikla původně z náboženských rituálů zapalování svící, ale postupem času se rozvinula v alegorii se silným politickým zabarvením, jejíž hlavní myšlenka tkvěla v posílení a udržení samostatnosti a v podpoření vlastní identity vůči florentské nadvládě. Bohužel, tato atrakce zůstává skoro pro všechny návštěvníky jen nesplněným životním přáním, neboť dostat se na přeplněné a emocemi vroucí náměstí je velmi obtížné a někdy i poněkud riskantní. Určitou náhradu může však pro zájemce představovat filmový dokument promítaný v různých časech a různých jazykových mutacích v jednom malém kině nedaleko hlavního náměstí…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 11/2006

Další informace o Itálii naleznet zde: http://www.sopka.cz

Eva Krátká