Hippokratův ostrov

Řecké lékařství nebylo čistě původní, využívalo znalostí a zkušeností řady asijských a afrických národů, s nimiž Řekové přišli do styku. Původně spadalo léčení do kompetence Apollóna, ale záhy se přeneslo na jeho syna Asklépia. Asklépiovo zrození líčí několik značně odlišných mýtů, které se shodují v jednom – po jeho narození nebyla k dispozici matka, která by ho vychovávala, a tak ho otec Apollón svěřil do výchovy kentaurovi Cheirónovi, od něhož se Asklépios naučil umění léčit lidi. Tento mýtus je velmi starý. Už v Homérově Íliadě vystupují Asklépiovi synové Macháón a Podaleirios jako lékaři Řeků před Trójou. Během 5. stol. př. n. l. se Asklépiův kult rozšířil prakticky po celém Řecku a měl velmi významné stoupence, například do Atén ho uvedl slavný dramatik Sofoklés. Na počest Asklépia se budovaly nejen chrámy, ale celé svatyně zahrnující i léčebně lázeňská zařízení. Nejslavnější z těchto tzv. Asklépieiů se nacházel v peloponéském Epidauru…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 6/2005

Další informace o Řecku naleznet zde: http://www.sopka.cz