Hranice

Živel slovanský nicméně postupně zasáhl zejména podél toku řeky Lužnice až do Weitry (Vitoraz). Přestože připomínka slovanského knížete Wiztracha, pokřtěného společně se třinácti dalšími v roce 845 v Řeznu, je z této oblasti sporná, jisté se zdá být to, že koncem prvního tisíciletí spadala celá oblast pod vliv slovanských kmenů. Azzo z Gobatsburgu (považovaný za zakladatele linie pánů z Kuenringu) však roku 1083 porazil Čechy v bitvě u Hornu a po dalších prohraných sporech knížete Soběslava II. s pány z Kuenringu, kteří si oblast Zwettlu (Světlá) i Weitry rovněž nárokovali, definovala se zemská hranice před hlavní evropské rozvodí mezi Severním a Černým mořem, tedy dost atypicky, avšak prakticky natrvalo severněji od nejvyšších horských vrcholů…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 12/2010

Shopping Cart