Italské Švýcarsko, švýcarská Itálie

Ticino, oficiálně Republika a kanton Ticino, je jedním z 26 kantonů Švýcarské konfederace. Když přidáme do slova „jedním“ jedno písmenko a druhé maličko změníme, dostaneme „jediným“ – a i tohle přídavné jméno v souvislosti s Ticinem využijeme. Ticino je jediným švýcarským kantonem, kde je jediným úředním jazykem italština, a jediným kantonem, který leží celý jižně od hlavního alpského hřebene.
Pátý největší (2812 km2) a osmý nejlidnatější (353 000 obyvatel) ze švýcarských kantonů objímá z větší části svou náručí Itálie. Pouze na severozápadě hraničí Ticino se švýcarskými kantony Wallis a Uri, severní a část východní hranice sdílí s kantonem Graubünden. I po dlouhou část své historie bylo toto území spojeno mocensky a ekonomicky hlavně s Itálií. V době bronzové a železné tu sídlili keltští Lepontové, někdy okolo přelomu letopočtu dosáhla až sem moc římské říše. Po rozpadu její západní části prošli Ticinem Ostrogóti, Langobardi i Frankové. Od 11. stol. se o Ticino přetahovala města Como a Milán, přičemž převahu získávalo stále více druhé jmenované. Ve 14. stol. ovládli Ticino definitivně milánští Viscontiové, ale jejich nástupci Sforzové o ně během 15. a na začátku 16. stol. v několika etapách zase přišli. Území Ticina si začala postupně přisvojovat Švýcarská konfederace, resp. některé z jejích tehdejších 12 kantonů. V době napoleonské Helvétské republiky (1798–1803) zde vznikly dva kantony (Bellinzona a Lugano), jež se ale roku 1803 spojily v jediný, nesoucí jméno Ticino podle řeky pramenící na hranici s Wallisem, protékající jezerem Maggiore a následně v Itálii ústící do Pádu. V témže roce se kanton Ticino stal plnoprávným členem Švýcarské konfederace…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 4/2019

Shopping Cart