Jedeme na výlet

Točí se vám už z přelidněného centra Amsterdamu hlava? Chtělo by to na chvíli něco trochu klidnějšího? Venkovskou přímořskou idylu s pasoucími se ovečkami a malebnými domky? Nefalšovaný hrad? Nebo třeba pro Nizozemsko tak typické větrné mlýny? Všechno je na dosah ruky!

Zaanse Schans

Na severní straně řeky IJ, resp. Severomořského kanálu, začíná hned za městem malá oblast zvaná Zaanstreek, táhnoucí se k severozápadu podél říčky Zaan. Zdejší rovina byla z větší části vyvzdorována na moři, je to typická krajina poldrů, jejíž průměrná nadmořská výška je vlastně podmořská, -1 m. Nenechme se ale mýlit jejím dnešním poklidem. V 17. a 18. stol. (a pak ještě jednou po otevření Severomořského kanálu v roce 1876) to byl hospodářsky prosperující kraj, označovaný často za nejstarší průmyslovou oblast v západní Evropě. Mohlo za to několik faktorů, které se v poměrně krátkém období konce 16. stol. příhodně sečetly. Zdejší obyvatelé nazývaní tradičně Zaankanters porazili v roce 1573 v krvavé bitvě Španěly a jednou provždy je z této oblasti vyhnali. Vzápětí sem dorazilo množství protestantských uprchlíků z Antverp, kde řádili španělští žoldáci, kteří nedostali vyplacen žold. Uprchlíků s mezinárodními kontakty a obchodním duchem. A v posledním desetiletí 16. stol. vymyslel Cornelis Corneliszoon z nedalekého Uitgeestu, jak pomocí klikové hřídele převést otáčivý pohyb lopatek větrného mlýna na vertikální pohyb sady pil – a na světě byla první pila na větrný pohon. Amsterdam i Alkmaar jí pohrdly, „Slečinku“ (Het Juffertje), jak se pila nazývala, koupil jeden ze Zaankanterů, Dirck Sijbrandsz, čímž se do Zaanstreeku dostal první průmyslový mlýn. K tomu připočítejme polohu blízko Amsterdamu, kam mířily všechny lodě Spojené východoindické společnosti přivážející cenný náklad, který často vyžadoval další zpracování. Žádný div, že tu celkem vzniklo větrných mlýnů asi 1300 a v dobách největší slávy jich zde pracovalo více než 600 současně. Ale nebyly to jenom nejrůznější mlýny (kromě pil také mlýny olejové, na koření, barviva, šňupací tabák nebo hořčici, mlýny na výrobu papíru…). Asi v 60 loděnicích podél Zaanu se stavěly velké lodě pro zámořské plavby, byly tu pekárny i tkalcovny, kde vznikala plachtovina…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 12/2016