Jméno jako pohlazení

Své jméno dostala Hanička po nedaleké osadě, která je dnes součástí Rokytnice v Orlických horách. Československo cítilo ve 30. letech 20. stol. velké ohrožení, nejen kvůli snahám německého obyvatelstva, které usilovalo o připojení pohraničního území k Německé říši. Zrodil se smělý plán, jak pomoci obraně země. Pevnostní linie se měla táhnout od Odry po Labe, podél hranice více než 1500 km dlouhé. Nepoměrně menší Československo totiž nemohlo Německu odolávat ani při všeobecné mobilizaci. Protáhlý tvar republiky byl pro obranu země velmi nevýhodný, zvláště při útoku ze severu. Proto byla zvolena cesta vybudovat linii železobetonových opevnění po vzoru francouzské Maginotovy linie. Velení armády se tak chtělo bránit do příchodu spojenců. Menší pěchotní sruby se v ní kombinovaly s 15 tvrzemi na nejexponovanějších místech obrany. V době podpisu mnichovské dohody na podzim 1938 bylo těchto tvrzí hotovo pouze pět, mezi nimi právě také Hanička. Dokončena byla 30. září 1938. O deset dní později byla, vojensky ještě ne plně vybavena, bez boje předána zástupcům wehrmachtu…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 9/2020

Shopping Cart