Kde končí Norsko

Skutečným nejsevernějším bodem evropské pevniny je mys Kinnarodden, neboli Nordkinn, který leží asi 20 km severozápadně od vesnice Mehamn. Ještě blíž, jen asi 14 km na severovýchod, je to z Mehamnu k nejsevernějšímu pevninskému majáku na světě Slettnes. V provozu je od října do dubna, za bílých nocí jeho paprsky zastíní slunce. Litinový maják vysoký 39 m funguje od roku 1905, po 100 letech byl jeho provoz automatizován. Tím se v okolních domcích uvolnily prostory, kde přes léto fungují prodejny občerstvení (včetně nepostradatelných vaflí ve tvaru čtyřlístku), suvenýrů a také zaručeně nejsevernější pevninská galerie.
Zatímco k majáku dojedete pohodlně po silnici a v bývalém domě strážce majáku funguje v létě dokonce občerstvení s nepostradatelnými vaflemi ve tvaru čtyřlístku, k nejsevernějšímu bodu Evropy musíte pěšky. K vysoké holé skále nevede silnice, pouze trochu náročnější čtyřiadvacetikilometrový trek z Mehamnu, který v jednom směru zabere 7–8 hodin. Důrazně se doporučuje dát někomu vědět, že na tuto cestu vyrážíte. Ani v létě, kdy můžete jít díky nezapadajícímu slunci nepřetržitě, nikdo neví, co udělá počasí a kdy padne mlha. Slunce zde nezapadá od 13. května do 1. srpna, tou dobou má tedy každý, kdo vydrží, šanci zažít nezapomenutelný dálkový pochod opuštěnou drsnou krajinou skal, lišejníků a kamení. Nordkinn leží na 71° 8ʼ 2ʼʼ severní šířky. Zeměpisná šířka Nordkappu je sice 71° 10ʼ 21ʼʼ, jenže Nordkapp leží na ostrově Magerøya, kam se z pevniny jede podmořským tunelem. Kdybychom chtěli najít nejsevernější místo Evropy včetně ostrovů, museli bychom se vypravit na mys Fligely na ruském Rudolfově ostrovu v souostroví země Františka Josefa nebo, pokud bychom se přiklonili k názoru, že tento ostrov leží už v Asii, na norský ostrov Rossøya v souostroví Svalbard, který je nejsevernějším místem Norska vzdáleným od Nordkappu více než 1000 km.

Konec světa

Odlehlým nejseverovýchodnějším koutem Norska je poloostrov Varanger, jehož podstatnou část chrání od roku 2006 národní park Varangerhalvøya. Podle poloostrova bylo dokonce pojmenováno i varangerské zalednění na konci proterozoika (starohor), kdy v období kryogénu pokrývaly podle tzv. teorie sněhové koule téměř celou naši planetu ledovce. Na pobřeží Barentsova moře tu leží i vesnice Hamningberg, která občas sama sebe označuje za konec světa, proti čemuž asi nikdo nevznese námitky. Jde o nejlépe zachovalou předválečnou rybářskou vesnici, která byla významná již od 16. stol. Svůj největší rozkvět zažila v 19. stol., kdy byla postavena i většina jejích domů, které se zachovaly dodnes. Jak se dovídáme od Sveina a Toreho, majitelů místního café, domy nepotřebují ani po 150 letech impregnaci, jejich dřevo zakonzervoval slaný mořský vzduch. Význam vesnice poklesl s nástupem motorových lodí. Za 2. sv. války Němci vesnici nezničili, o její strmý pád se přičinila až moderní doba. Začal už v 50. letech, kdy vláda odmítla dát peníze na modernizaci a rozšíření přístavu. „Byla to tvrdá, ale neúspěšná bitva,“ povzdechl si Svein. Na počátku 60. let sem sice vláda postavila silnici, ale to už bylo pozdě, roku 1964 se vystěhovali poslední obyvatelé. Sám Svein s Torem tady ještě začali chodit do školy, pak i jejich rodiče sbalili všech pět sourozenců a odstěhovali se…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 5/2020

Shopping Cart