Kousíček Evropy na jihu Číny

Macao je maličké, byť se neustále zvětšuje. Aktuálně něco přes 30 km2 souše je rozděleno mezi poloostrov, spojený s čínskou pevninou, a ostrovy Taipa a Coloane. Ono zvětšování rozlohy je dáno odvodňováním a vysušováním mořského dna. Už v 17. stol. se takhle stal z původního ostrova, kde se nachází historické centrum, poloostrov. A v moderní době na moři získaná půda v zóně nazývané Cotai propojila oba právě zmíněné ostrovy fakticky v jeden. Kromě toho přibývá souše i u břehů – zatímco před 100 lety činila rozloha poloostrova pouhých 3,4 km2, dnes je to 9,3 km2 a celková rozloha Macaa vzrostla z 11,6 na 30,4 km2. Na tomto území žije asi 653 000 lidí, což odpovídá hustotě více než 21 480 obyvatel/km2. Macao je tak vůbec nejhustěji osídleným regionem na světě. Tato informace by ale rozhodně neměla působit odstrašujícím dojmem. Naopak, jde o jeden z rysů, které dotvářejí kolorit Macaa.
Jméno Macao patří k těm, která už na první poslech voní exotikou. Odvozuje se z čínského výrazu Ma-kang, což znamená „přístav Ma-cu“ a odkazuje na starý čínský přístav v blízkosti chrámu A-Ma, případně A-Ma-Gau, „záliv Ma-cu“. Jméno A-Ma se totiž v Macau používá pro bohyni Ma-cu, ochránkyni námořníků a rybářů, velmi populární na jihu Číny. Chrám z konce 15. stol. je nejstarší ze tří nejdůležitějších starých čínských chrámů ve městě, které patří k zapsaným památkám. Leží na jihozápadním konci historické trasy procházející starým městem a spojující 21 z 22 zapsaných míst – pouze pevnost Guia je trochu stranou. Chrám A-Ma je výjimečný v tom, jak dobře reprezentuje jedinečnou všeobjímající podstatu různých náboženských směrů vyjádřenou v místní lidové víře. I když je Ma-cu taoistickou bohyní a spolu s ní se v chrámu uctívá také bůh Země Tchu-ti, najdeme zde i oltář bohyně Kuan-jin, čínské varianty bódhisattvy Avalókitéšvary, a také buddhu západního ráje Amitábhu. Hlavní chrámovou síň i malé prostranství před ní většinou vyplňují oblaka šedého dýmu, za který mohou především vykuřovací spirály u stropu, často i se zavěšenými lístečky se jmény rodinných příslušníků a přáními pro rodinu. Podle místní tradice totiž platí, že čím je chrám zakouřenější, tím je úspěšnější, neboť v něm hoří více spirál a tyčinek, které zapalují věřící. Největší nával v chrámu A-Ma je o narozeninách Ma-cu, které připadají na 23. den 3. měsíce čínského lunárního kalendáře, a při oslavách čínského nového roku…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 5/2018

Shopping Cart