Královská cesta

Objev velkých ložisek zlata a později i diamantů vzbudil na konci 17. stol. zájem Portugalské koruny a následně způsobil příliv značného počtu lidí. Mezi prvními byli samozřejmě průzkumníci, dobrodruhové a zlatokopové. Ale hned v závěsu za nimi následovali úředníci královského dvora zodpovědní za vybírání daní a udržování pořádku, lidé všech možných profesí, kteří hledali lepší budoucnost, a v neposlední řadě samozřejmě obrovský nedobrovolný kontingent zotročených Afričanů, kteří se podíleli především na těžbě a transportu vytěžených minerálů.
V 18. a části 19. stol. byla doprava vytěžených surovin do přístavů a dovážených zásob a zboží do vnitrozemí po Královské cestě dokonce povinností. Otevření jakékoliv alternativní cesty bez svolení Portugalské koruny bylo považováno za velezradu a trestáno nejvyšším trestem. Podél této cesty byly zřízeny kontrolní body, registros, kde se vybíraly daně z vytěžených surovin a poplatky za dovážené zboží. Podle historických záznamů se z Minas Gerais odvezlo přes tři miliony karátů diamantů. A to je číslo oficiální, které nezahrnuje diamanty propašované po nelegálních stezkách pašeráky…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 1/2016

Shopping Cart