Kunstkamera aneb obludárium Petra Velikého

Nejinak je tomu samozřejmě i u Ruské akademie věd, na jejímž počátku stála carova sbírka kuriozit a obludárium, které mělo podněcovat snahy po poznání zákonitostí přírody, především anatomie. Kunstkamera, jak se dobově toto první ruské muzeum nazývalo, stojí v budově na břehu Něvy dodnes, dodnes je silueta této budovy logem Ruské akademie věd a dodnes láká návštěvníky na sbírky cara Petra, které přivezl v 18. století z dalekého Holandska.
Kunstkamera byla otevřena jako první ruské muzeum vůbec v roce 1714 na základě přímého výnosu Petra I. z roku 1704 o „shromažďování narozených mrzáků a taktéž nalezených neobyčejných věcí“. Carská sbírka byla vytvořena s cílem shromáždit a studovat různé rarity vytvořené přírodou a člověkem…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 10/2006

Další informace o Rusku naleznet zde: http://www.sopka.cz

Ivo Dokoupil