Lake District – Zádumčivá jezerní krajina

Krajinu formovala sopečná činnost, kaledonské vrásnění a usazování vápenatých sedimentů mělkého moře. Konečnou podobu reliéfu vtiskly ledovce, zvláště würmský před 15 tisíci lety. Proto jsou pro oblast typické trogy – údolí vyhloubená do tvaru U. Jejich horní partie často zakončují kary se zbytkovými jezery, tzv. tarns (po našem oka či plesa). Mnohé vrcholy jsou skalnaté, v nížinatých místech se rozkládají rašeliniště. Už od dob Normanů se tu kopcům říká fells, což je jasně odvozeno od skandinávských fjellů…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 4/2009
Další informace o Anglii naleznet zde: www.sopka.cz

Shopping Cart