Láska až za hrob

První pohled zvenčí může trochu zklamat – z monotónních linií klášterních budov vybočuje jen barokní průčelí kostela, taktéž nikterak pozoruhodné, v němž ale pozornější oko nemůže přehlédnout původní gotický portál a rozetu, příslib dojmů příštích, které návštěvníka strhnou, jakmile vstoupí dovnitř. V roce 1154 věnoval první portugalský král Afonso Henriques (Alfons I.) pozemky v Alcobaçe svému věrnému spojenci Bernardovi z Clairvaux, jenž mu byl nápomocen zejména při vyjednávání s papežem o uznání nově vytvořeného Portugalského království. Již o šest let dříve, po vyhnání Maurů ze Santarému, zde samotný král položil základní kámen ke stavbě malého kostela…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 5/2006

Další informace o Portugalsku naleznet zde: www.sopka.cz