Lidé a moře

Při cestách po Norsku se vzdálenosti nepočítají na stovky, ale na tisíce kilometrů. Platí to i pro pobřeží, jehož celková délka se udává v různých pramenech velmi odlišně. Záleží na programu, který se použije, i na tom, zda se zahrnou ostrovy, a pokud ano, tak které. Stačí však, abyste chtěli objet nejdelší Sognefjord po obou jeho březích, a pravděpodobně začnete jakkoliv vysoké číslo považovat za podhodnocené. Oficiální délka norského pobřeží včetně fjordů a ostrovů činí 100 915 km, i bez ostrovů pořád zůstává velmi působivých téměř 29 000 km.
Nejen bez moře, ale ani bez lodí by Norové nebyli Nory, a proto jim zcela zaslouženě věnují pozornost a pečují o ně neméně svědomitě jako stejně náruživí mořeplavci Holanďané. O tom se přesvědčíte už v Oslu v muzeu Fram, které je věnováno slavné stejnojmenné polární lodi a polárním expedicím, v muzeu Kon-Tiki přibližujícím plavidla, jež používal proslulý norský cestovatel Thor Heyerdahl, či v Muzeu vikingských lodí. Další lodní a námořní muzea jsou však i mimo hlavní město.
V metropoli severu Tromsø si můžete od roku 2005 prohlédnout v prosklené hale postavené nad suchým dokem dokonale zrestaurovanou tuleňářskou loď MS Polstjerna, která byla v provozu v letech 1949–1981 a za těchto 33 loveckých sezon přepravila na 100 000 ulovených tuleňů. Hned vedle stojí architektonicky velmi zajímavá budova, jejíž podobu inspirovaly rozlámané ledové kry. Sídlí v ní Polaria, nejsevernější veřejné akvárium na světě, které seznamuje s životem v arktickém oceánu a mj. chová jako jedna z pouhých tří institucí v Evropě tuleně vousaté a s nimi také tuleně obecné. Návštěvníci se tu dovídají vše o jejich životě i současném ohrožení. Zajímavé zážitky si každý odnese i z muzea pobřežní lodní linky Hurtigruten v přístavu Stokmarknes, jehož součástí je i vyřazený parník MS Finnmarken, který na této lince jezdil od roku 1956. Malé dřevěné tradiční rybářské loďky poháněné jen vesly můžete obdivovat nejen v přístavech, často je najdete plné pestrobarevných květin jako výzdobu předzahrádek či parků.
O životě lidí u moře i na moři vypráví muzeum Kystmuseet v přístavu Rørvik. Jeho hlavní část je umístěna v moderní stavbě Norveg z roku 2004, která má symbolicky podobu stylizované plachetnice s rozvinutými plachtami, jež v noci efektně září na mořském břehu do okolí. Motto muzea mluví za vše: „Naši předkové našli základy pro svou existenci v moři a v moři je i naše budoucnost…“

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 5/2020

Shopping Cart