Los, nebo jelen?

Hovoří-li Brit o elkovi, má na mysli losa a není schopen pochopit, proč Kanaďan, se kterým má společnou řeč i panovníka, má na mysli jelena a losa označuje slovem moose. A tak se často obyvatelé Severní Ameriky nejsou schopni dohodnout s návštěvníky ze Starého světa, o jakém zvířeti je vlastně řeč.
Jelen wapiti (Cervus elaphus canadensis), anglicky tedy elk, je největším poddruhem jelena lesního. Od evropských i karpatských jelenů se liší především velikostí. Vzrostlý samec váží kolem tří metráků, ale jsou známy i případy, kdy se jejich váha blížila polovině tuny. Dalším rozlišovacím znamením je paroží. Na rozdíl od našich jelenů nevytváří paroží jelena wapiti na konci korunu – rozvětvení konce lodyh z jednoho místa. Paroží má tendenci stáčet se směrem dozadu, což vytváří jeho charakteristický tvar. Wapiti žili dříve po celém uzemí Severní Ameriky a zoologové tu rozlišují dalších pět poddruhů, z nichž některé vyhynuly nebo patří k ohroženým druhům…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 3/2006

Další informace o Kanadě naleznet zde: http://www.sopka.cz

Shopping Cart