Magický stroj času

Teprve koncem 20. století vyvrátil astronom a filozof Zdeněk Horský staletý mýtus o tom, že pozoruhodná technická a umělecká památka umístěná na jižní straně věže Staroměstské radnice je dílem Jana Růže, známého jako Mistr Hanuš. Tato legendární postava do historie hodin vstoupila až kolem roku 1490, kdy orloj opravil a vylepšil do té míry, že byl pokládán za jeho tvůrce. Mechanický stroj a astronomický číselník však s největší pravděpodobností sestrojil kolem roku 1410 hodinář Mikuláš z Kadaně na základě výpočtů jednoho z nejlepších pražských středověkých matematiků, astronoma Jana Šindela, později rektora pražské univerzity. Patrné je to z první písemné zmínky o orloji z roku 1410. Purkmistr Starého Města učenci dává na vědomí, že „za dokončenou práci na astrolábu dostává v Praze dům u Havelské brány a na domě jest mu zapsané 150 kop hotových peněz…“

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 8/2009

Shopping Cart