Malé Versailles na Moravském poli

Ke zrození klenotu na Moravském poli stačilo vlastně velmi málo, tedy až na mnoho peněz – lovecká vášeň a touha slavného prince Evžena Savojského po důstojné „venkovské“ paralele k jeho majestátním vídeňským rezidencím. Jeden z nejvýznamnějších válečníků moderní evropské historie ve službách habsburské dynastie, legendární vojevůdce a státník, ale také nadšený sběratel umění a knih (část jeho dochované vzácné sbírky knih vázaných v červené kůži zdobí vídeňskou Národní knihovnu) se zálibou v zahradní architektuře i filozofii. Na konci 20. let 18. stol. nechal přebudovat již existující objekt – obrannou pevnost – v reprezentativní venkovské sídlo a lovecký zámek. Součástí areálu byl také rozlehlý statek, hospodářské budovy, stáje i řemeslné dílny. Přestavby s prakticky neomezeným rozpočtem, vždyť princ byl nejenom jedním z nejúspěšnějších vojevůdců, ale také jedním z nejmovitějších, se ujal jeho renomovaný architekt Johann Lucas von Hildebrandt. Pro zámek Schloss Hof našel inspiraci ve Versailles a konceptu terasovitých zahrad francouzského zahradního architekta Dominiqua Girarda. Záliba Evžena Savojského v cizokrajných rostlinách se promítla do vybudování oranžerie, pro kterou nechal dovést botanické lahůdky zejména ze Středomoří a Indie…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 5/2015

Shopping Cart