Mdina a Rabat – výlet do historie

Střed Malty je rovinatý. Britové zde kdysi postavili vojenské letiště Ta´ Qali, v jehož areálu je dnes centrum uměleckých řemesel. V sousedství přidali Malťané roku 1980 Národní stadion, na němž čtyřikrát hrála i naše fotbalová reprezentace. To vše je zarámováno sytou zelení okolních vinic. Od jihozápadu sem vybíhá okraj vyzdvižené plošiny Dingli. Pohled na něj je takřka monumentální, byť jde o převýšení necelých 200 m. Pětiúhelníková bašta rozráží vzduch jako příď pyšné lodi a nad ní se hrdě tyčí kopule a dvě věže katedrály. To je Mdina, někdejší hlavní město ostrova…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 3/2009
Další informace o Maltě naleznet zde: www.sopka.cz

Shopping Cart