Město čekající

Ve jménech si udělejme raději jasno hned na začátku. Původně to byla Ledra. Tak se jmenovalo jedno z kyperských městských království v první polovině 1. tisíciletí př. n. l. Jak šel čas, jeho význam se pořád zmenšoval a z města se stávala čím dál víc bezvýznamná vesnice. Ve 3. stol. př. n. l. ji prý přestavěl syn Ptolemaia I., zakladatele ptolemaiovské dynastie v Egyptě, jenž se jmenoval Lefkos – a vznikla Lefkosía. V některých pramenech se ale s Lefkosem nesetkáváme a původ Lefkosíe se vysvětluje od jména Lefkothea, bílá bohyně.
Význam Lefkosíe začal stoupat v době, kdy na pobřeží Kypru doráželi stále častěji arabští nájezdníci. Lidé se přesouvali do vnitrozemí a nakonec se Lefkosía stala někdy v 9. nebo 10. stol. hlavním správním střediskem ostrova, kde stál hrad a sídlil byzantský guvernér. Jméno Nikósie, pod nímž je kyperské hlavní město dnes známo v neřeckém světě nejčastěji, pochází až z křižáckých dob, poprvé je zmiňováno roku 1192. Vzniklo prý tak, že křižáci neuměli nebo se jim nechtělo vyslovovat jméno Lefkosía, a tak si ho zjednodušili…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 11/2009

Shopping Cart