Město Karla Velikého

Město opěvoval už Albrecht Dürer a dokonce i takový byrokrat jako „železný“ pruský kancléř Bismarck podlehl jeho kouzlu. Cáchy se líbily už starým Keltům i o něco mladším Římanům, kteří tu objevili nejteplejší prameny na sever od Alp (37 až 75 °C – karlovarské vřídlo tehdy ještě neznali) a nazvali město podle nich Acquae Granni, aniž by jim vadilo, že Granus byl bůh keltský. Zkomolením obou jmen patrně časem vznikl německý název Aachen a holandský Aken. Nejvíc si však Cáchy zamiloval nejmocnější vládce raného středověku – Karel Veliký. Ačkoli Francká říše neměla hlavní město a král se pravidelně stěhoval po svých falcích, na sklonku života si přece jen v Cáchách (kde se pravděpodobně i narodil) vybudoval stálou rezidenci. V horkých koupelích ulevoval bolestivé dně a zvával k sobě do bazénu kolem stovky lidí. I v tom navazoval na římské tradice, zatímco jinde v Evropě se tou dobou (a ještě dlouho poté) na hygienu moc nedbalo. Patrně i díky tomu se tento panovník dožil na svou dobu víc než požehnaného věku 72 let. Karlovi současníci včetně životopisce Einharda na svého panovníka vesměs pěli ódy. Byl to politik každým coulem. Když opozice v Římě dohnala papeže Lva III. k útěku, věrný křesťan Karel se ho ujal a tři měsíce ho v Paderbornu hostil. Za příslib vojenské pomoci zajistil sobě i svým potomkům císařský majestát, čímž se dostal na roveň byzantským vládcům. Jediný, kdo mu do poslední chvíle vzdoroval, byli Sasové – v čele s mocným vůdcem Widukindem. Ze 46 let Karlovy vlády zabraly právě války se Sasy víc než třicet let. Nakonec však Karel germánské kmeny pod franckou korouhví sjednotil a dnes se k jeho odkazu hlásí jak Francouzi, tak Němci. Pro jedny je Charlemagne, pro druhé Karl der Große…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 9/2004

Další informace o Německu naleznet zde: http://www.sopka.cz

Shopping Cart