Město plukovníka Hilla

Hillsborough nese jméno rodiny Hillů. Původně to byla vesnička Cromlyn, v níž v roce 1611 získal majetek sir Moyses Hill, důstojník v armádě Alžběty I. Nový název dostala v polovině 17. stol., kdy plukovník Arthur Hill dokončil stavbu dělostřelecké pevnosti, jež měla sloužit jako základna v bojích proti irským rebelům. Její posádka střežila strategický průchod Kilwarlin a v roce 1690 v ní nocoval král Vilém III. Oranžský na cestě do bitvy u Boyne. Pevnost přestavěnou v polovině 18. stol. obklopuje park, který za kamennou zdí přechází v les se spoustou cestiček, jež dnes lidé využívají k běhání, k procházkám se psy, k jízdě na kolech i na koních. Vedou i kolem rozlehlého jezera, na jehož březích rybáři čekají na úlovek.
Na opačné straně Main Street (Hlavní ulice), jež tvoří jakousi osu Hillsborough, stojí uprostřed nádherných zahrad zámek. Jeho dnešní podoba v pozdně georgiánském slohu pochází z konce 18. stol., kdy se Wills Hill stal prvním markýzem z Downshire. Hillové v roce 1922 prodali objekt britské vládě. Stal se sídlem severoirského guvernéra a nyní je rezidencí britské královny při jejích návštěvách Severního Irska. V době, kdy královna není přítomna, využívají zámek i ostatní příslušníci královského rodu…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 12/2009