Město řady tváří

Města bez tváře se pak podobají jedno druhému jako vejce vejci. Existují však světlé výjimky, které z tohoto schématu vybočují. Vancouver – největší město Britské Kolumbie – má tváří dokonce několik.

TVÁŘ HISTORICKÁ
Vancouver je relativně mladé město. V letošním roce oslaví teprve 120 let své existence. Hledat jeho historickou tvář se proto může Evropanovi zdát směšné, protože v době, kdy se půlilo 19. století a Evropa žila rušnými událostmi, byla oblast dnešního Vancouveru jen členitým pobřežím hustě porostlým deštným pralesem mírného pásu. Tu a tam se nacházely domorodé vesnice pobřežních Indiánů kmenů Squamish a Salish, kteří sem tradičně přicházeli lovit lososy a jesetery, tak jak to činili po staletí předtím. Teprve na počátku 60. let si někteří podnikatelé povšimli přírodního bohatství ve formě kvalitního dříví a záhy podél Burrardovy zátoky vyrostlo několik izolovaných dřevařských osad, jejichž pily se zakously do mohutných kmenů prastarých douglasek, cedrů a jedlovců. Pokud se procházíme Vancouverem, hned vedle komerčních výškových budov v downtownu najdeme Gastown – komplex starých cihlových domů, který se považuje za nejstarší část města. V 70. letech prošel rozsáhlou revitalizací a dnes patří k turistickým lákadlům…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 3/2006

Další informace o Kanadě naleznet zde: http://www.sopka.cz

Ivan Knorr

Shopping Cart