Mezi bájemi a skutečností

Tak popisoval své údajné rodiště Homérův hrdina Odysseus, když se po letech bloudění Středozemním mořem konečně vrátil na rodnou Ithaku a svoji pravou totožnost prozatím tajil i před svou věrnou Penelopou. Slova, jež Homér do Odysseových úst vložil, kupodivu víceméně odpovídala pravdě. A to i přesto, že Odysseus sám, proslulý simulant a odpírač vojenské služby na počátku trójského tažení, vynalézavý mystifikátor, neúnavný svůdce žen a obratný manipulátor s fakty, příliš důvěrným zdrojem informací nikdy nebyl – vždyť i to, že měl být urozeným synem krétského hrdiny Deukalióna (a vnukem samotného krále Mínóa), jak tu své choti tvrdil, byl jen další z mnoha výplodů jeho fantazie.
Pokud však popisoval Krétu jako „krásnou a úrodnou“, můžeme s ním souhlasit. Největší řecký a pátý největší ostrov Středozemního moře, zhruba 260 km dlouhý a 12–60 km široký, leží v klimaticky příjemné oblasti mezi Egejským mořem a severoafrickým pobřežím a po většinu roku je vystaven slunci a příjemnému vánku. Jsou zde vysoká, víceméně pustá či nízkými křovinami pokrytá pohoří, dosahující nadmořské výšky až 2456 m (pohoří Psilorítis s vrcholem Ída), nádherné lesíky i svěží údolí s upravenými políčky a větrnými mlýny (např. Lasíthi nebo Omalós), stejně jako bystřiny zurčící hlubokými soutěskami. Jedna z nich, soutěska Samaria, sevřená 300 m vysokými stěnami a široká místy jen 3 m, je se svou délkou 18 km držitelkou dalšího prvenství: Jde o nejdelší soutěsku v Evropě.
Díky poloze mezi Evropou a Afrikou představuje Kréta důležitou zastávku pro tažné ptáky a její rozmanitá krajina je trvalým domovem nejrůznějších živočichů a rostlin, včetně endemických druhů. Asi nejnápadnějším zástupcem fauny je kri-kri, krétská koza považovaná v minulosti za poddruh divoké kozy bezoárové. Molekulární analýza její DNA však prokázala, že jde o zdivočelé potomky kozy domácí, která byla na Krétu dovezena zřejmě v mínójském období. Dnes se však tato forma vyskytuje pouze na Krétě a několika maličkých ostrůvcích u jejího pobřeží, a tak ji můžeme plným právem označit za krétský endemit. Z více než 1700 druhů a poddruhů rostlin, jež rostou na Krétě, je endemická skoro desetina. K nejkrásnějším patří keřovitý růžojetel krétský s jasně fialovými kvítky či terestrická orchidej tořič krétský. Celý ostrov lemují desítky kilometrů krásných pláží, z velké části ještě nedotčených turistickým ruchem. Samozřejmě je zde i mnoho kulturních a historických památek, které jsou pro většinu návštěvníků stejným magnetem jako přírodní krásy. Většina míst je snadno dostupná, z vyhledávaných přímořských letovisek takřka na dosah ruky. Jezdí zde linkové autobusy, taxíky jsou cenově únosnější než u nás a ani autostop není bez šance. Jen železniční koleje zde nenajdeme…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 3/2020

Shopping Cart