Mistrovské dílo moderní architektury

Na kopci Bourlémont nad městečkem Ronchamp, asi 20 km od Belfortu, leží už stovky let významné mariánské poutní místo. Dlouho tu stála malá pozdně gotická kaple, kterou však zničily v roce 1944 dělostřelecké granáty, když tudy přecházela fronta. Její místo zaujala jedna z klíčových staveb moderní sakrální architektury 20. stol., kaple Notre-Dame du Haut…

O návrh nového poutního kostela požádali po válce radní z Ronchampu věhlasného Le Corbusiera. Jedinými podmínkami bylo, aby se do nového kostela vešlo 300 věřících a aby kostel umožňoval sloužit v hlavních poutních dnech mši také venku, před 10 000 poutníky. Corbusierovi se nejprve do zakázky nechtělo, pak se ale přece jen odjel na místo podívat. Jeho historie i okolní krajina ho zaujaly tak, že práci přijal.
„Chtěl jsem vytvořit místo ticha, modlitby, míru a vnitřního povznesení,“ řekl Le Corbusier při slavnostním otevření kaple v létě 1955. Jeho stavba je jedním z nejkrásnějších poválečných kostelů v Evropě a zároveň zásadním dílem v kontextu moderní sakrální architektury 20. stol. Není divu, že se stala jednou ze 17 staveb v sedmi různých státech, které byly v roce 2016 společně zapsány na seznam Světového dědictví UNESCO pod názvem Architektonické dílo Le Corbusiera, vynikající příspěvek k modernistickému hnutí.
Kaple Notre-Dame du Haut (Panny Marie na výšinách) je úplně jiná než předchozí Corbusierova díla. Zakřivené zdi a zvláštní tvar střechy ji opticky zvětšují, ve skutečnosti je malá, jen 13 × 25 m. Tmavá střecha z pohledového betonu může někomu připomínat loď, někomu čtyřrohý klobouk nebo třeba krabí skořápku, kterou se prý Corbusier opravdu inspiroval, když střechu vytvořil ze dvou betonových membrán. Zdi, v nichž byly použity kameny z původní gotické kaple, jsou bíle omítnuté. Střecha na nich neleží, na východní a jižní straně je mezi střechou a zdmi mezera, kterou do interiéru nesměle vstupuje světlo a která zvenčí ještě více odděluje odlišné materiály použité na jejich stavbu a zesiluje dojem, že se tmavá střecha vznáší nad bílou podnoží. Tři věže slouží jako světelné šachty, jejich umístění je přesně vypočteno podle polohy slunce na obloze – každá je otočena na jinou stranu, takže přivádí do interiéru rozptýlené světlo v jinou denní dobu…

Shopping Cart