Na výletě mezi ostrovy

Tisíc ostrovů je pozoruhodný region na hranicích mezi kanadskou provincií Ontario a americkým státem New York. Rozkládá se přesně tam, kde řeka Svatého Vavřince začíná svoji pouť k oceánu. Veškerá voda z oblasti Velkých jezer poté, co proteče Niagarskými vodopády a jezerem Ontario, odtéká širokým hrdlem plným ostrovů, ostrůvků a skalisek. Jsou pozůstatkem poslední doby ledové, která zformovala tuto část Kanadského štítu a zanechala zde v délce asi 50 km velmi členitý úsek. Ostrovů je ve skutečnosti přes 1800 a jsou přibližně rozděleny půl na půl mezi Kanadu a USA.
Ne každé skalisko se ale počítá jako ostrov, kritéria jsou dvě: ostrov musí mít rozlohu nejméně jedné čtvereční stopy (zhruba 0,1 m2), která není zaplavována při kolísání hladiny ani jediný den v roce, a musí na něm růst alespoň jeden strom.
Naše loď se pomalu šine úzkými kanály mezi ostrovy a z reproduktorů se line dvojjazyčný (jsme přece v Kanadě) výklad. Dovídáme se, že část ostrovů je v soukromém vlastnictví a řada majitelů si na nich postavila své rezidence. Najdeme zde skromné altánky či jednoduché chaty, ale také rozsáhlá stavení s garážemi na čluny a vyhlídkovými terasami. Pro někoho to jsou víkendová obydlí, ale mnoho obyvatel tu žije celoročně. Protože okrajové kanály řeky v zimě zamrzají, dopravují se po ledě většinou sněžnými skútry…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 6/2018

Shopping Cart