Národ Lidí

Dlouhý pochod

Navahové obývají největší indiánskou rezervaci v USA, která pokrývá podstatnou část státu Arizona a zasahuje do Nového Mexika a Utahu. Po skupině Čerokí jsou druhou nejpočetnější indiánskou komunitou v USA, hlásí se k nim na 300 000 členů. Jejich kmen patří stejně jako Apači k athabaské jazykové skupině a pochází ze severozápadní části Kanady a Aljašky. Na horký jihozápad přišli před 500–600 lety, patrně v důsledku ochlazování planety a příchodu malé doby ledové. Původní lovecké a sběračské skupiny se od pueblanských indiánů naučily pěstování plodin a řadě dalších dovedností jako hrnčířství a košíkářství. Později Navahové získali obchodem se Španěly dobytek, především ovce a kozy, a začali se s velkou vervou věnovat pastevectví. Stejně jako Apači však měli velkou zálibu v nájezdech na své sousedy, především do nedalekého Mexika, kde kradli koně, dobytek a často i ženy. Mexičané spolu s místními indiány nájezdy opláceli a v rámci „trestných výprav“ zase odebírali dobytek a ženy Navahům…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 7/2015