Naše nejvyšší hory

Oblast, kterou dnes zaujímají Krkonoše, se vyznačuje stálou tendencí vyčnívat nad své okolí. Je to taková věčně neklidná část střední Evropy, kde pohoří bývalo doslova odjakživa, od počátků života na naší planetě, tedy od mladších starohor (proterozoika). Několikrát vyvrásněné hory byly na tomto místě opakovaně sneseny až na úroveň mořského dna nebo přímořské plošiny, ale nikdy nezmizely úplně. Jejich zbytky se zachovaly hluboko v zemské kůře jako tzv. horské kořeny…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 5/2008

Hledáte ubytování v Krkonoších? Najdete je na: http://www.travelguide.cz

Shopping Cart