Návrat do minulosti

Kde to voní i cinká

Největším skanzenem v Dolním Rakousku je rovnou celá muzejní vesnice Niedersulz, rozložená podél potoka Sulzbach v obci Sulz. Na 20 ha ji tvoří komplex 80 historických budov, obytných i pomocných hospodářských, které byly „sesbírány“ po celé oblasti a znovu postaveny v původní podobě. Jsou tu obytné domy se stájemi a chlévy, řemeslné dílny, náves, mlýn, kapličky i hřbitov. Záhony předzahrádek voní bylinkami do kuchyně i do domácí lékárničky, nechybí ani dnes již vesměs ojedinělé druhy květin či zeleniny, jejichž vůně a chutě jsme možná ani nikdy nepoznali. Vždyť se ocitáme kolem roku 1900 v oblasti Weinviertel. Součástí skanzenu je v jeho severozápadní části také muzeum jihomoravského statku Südmährerhof, které mapuje dějiny a tradice německy mluvících obyvatel z Nové Bystřice, Slavonic, Znojma a Mikulova. Roste tu i lípa, kterou zde na svatodušní pondělí roku 1983 zasadila poslední rakouská císařovna Zita.
Selský dvůr pod širým nebem v Elsarnu je ukázkou toho, jak za římské císařské éry žili a bydleli Germáni ve 2. a 3. stol. severně od Dunaje. Dozvíme se tu, z čeho dělali chléb a kde ho pekli, jaká řemesla ovládali, jak vyráběli tehdy velmi vzácné železo, ze kterého kovali zbraně i nářadí, jak vypadal jejich tkalcovský stav, kyvný soustruh na zpracování dřeva, kostí a paroží nebo včelí úly vydlabané z kmenů. Kromě muzea s desítkami exponátů tady najdeme i autentický obytný dům osadníků o půdorysu 10,7 × 5,8 m, špejchar na obilí, kovářskou a keramickou dílnu, udírny či užitkovou zahradu s obilím, luštěninami i kořením…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 5/2015

Shopping Cart