Nejbohatší tulák Evropy

Nobelova závěť šokovala. Rok před svou smrtí se rozhodl naložit se svým majetkem, jenž na tu dobu představoval obrovských 33 milionů švédských korun, vskutku netradičně. Na svou rodinu, přátele a spolupracovníky sice nezapomněl, ale převážnou část svého jmění odkázal fondu, a to se nelíbilo některým jeho blízkým. Protestovala například i Královská akademie věd, která měla rozhodovat o udělení ceny v oborech fyziky a chemie. Tvrdila, že má důležitější věci na práci, než rozdělovat peníze mezi vědce, a chtěla se svého úkolu vzdát. Nobel v závěti dále určil, že laureáty ceny za významný počin ve fyziologii či lékařství bude vybírat Karolinský institut a za literaturu Akademie umění ve Stockholmu. Cenu za mír svěřil norskému parlamentu, který pro tento účel volí pětičlenný výbor…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 11/2008
Další informace o Švédsku naleznet zde: www.sopka.cz

Shopping Cart