Nejmenší a nejkrásnější

Jeho předností je velké bohatství živočišných i rostlinných druhů, protože na tomto území se nejen prolínají mírná a teplá klimatická zóna, ale zároveň se tu stýká středoevropská oblast listnatých lesů s lesostepní panonskou vegetací. A tak tu například rostou v různých biotopech jak vzácný panonský druh kosatec různobarvý, tak i největší středoevropská orchidej střevíčník pantoflíček. V hlubokém, stinném lese hnízdí plachý čáp černý a na teplých jižních skalách se vyhřívá ještěrka zelená, která sem pronikla z jihovýchodní Evropy. Ovšem královnou Thayatalského parku je kočka divoká, která se po staletích do zdejších lesů zase vrátila. Těší se tak velké pozornosti, že má dokonce na internetu i svou webovou stránku. Ale přes řeku, na Moravu, se jí zatím nechce.
Přírodovědně i turisticky je hodnotné nejen území parku, ale také široký prstenec okolní dolnorakouské krajiny s jejími historickými vesničkami, vinicemi a teplými vřesovišti.
Spojnicí i rozdělovníkem obou parků je mocně meandrující řeka Dyje, která se na rakouském území jmenuje Thaya. I když by se mohlo zdát, že jména jsou si nepodobná, opak je pravdou. Základem obou je prastarý, ještě indoevropský kořen dheu, což bylo obecné označení toku. Slované si výraz už v 7. stol. přizpůsobili na Dyja, Němci ho upravili na Taja…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 5/2015

Shopping Cart