Nejslavnější umělecké sbírky

Galleria dell´Accademia, nazývaná obvykle prostě Accademia, je jednou z nejvýznamnějších institucí svého druhu na světě a má dosti pestrou historii. Její počátky spadají do přelomu 18. a 19. století a jsou spojeny s místní Akademií krásných umění, založenou už roku 1750 malířem Giovannim Battistou Piazzettou. Ta zpočátku sídlila ve skladištích zaniklého střediska obchodu s moukou a je známo, že vlastnila už i některá výtvarná díla, hlavně jako předlohy pro výuku.
Rozhodující doba však přišla s Napoleonem, za francouzské okupace Benátek roku 1797. Sesazení posledního dóžete, vyhlášení nové ústavy a zánik Republiky svatého Marka v její staré podobě provázely rozsáhlé změny zákonů, zakládání nových institucí, ale i rušení řady institucí dosavadních, rozsáhlé konfiskace a převody majetku. Pozoruhodné je, o co všechno se Francouzi starali a co ve víru válečných událostí stihli. A tak, mimo jiné, byla Napoleonovými dekrety z let 1803 a 1807 zřízena při stávající Akademii galerie „k užitku těch, kdo se zabývají malbou“. Oběma pak bylo určeno i nové sídlo: areál právě zrušené Scuoly di Santa Maria della Carità na jižní straně Velkého kanálu…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 10/2007

Jaromír Adamec

Shopping Cart