Nejstarší, největší, Královská

Před 30 lety vydali Bratři Ebenové na svém prvním albu také křehkou písničku Praha 1581, v níž veršoval Marek Eben o dvou nepřehlédnutelných dominantách východního konce Královské zahrady. O jiných ani nemohl, hned za giardinettem byla tehdy zahrada neprodyšně uzavřena – jak by ne, když v ní bydlel Gustáv Husák, stejně jako před ním všichni jeho předchůdci v úřadu „dělnického“ prezidenta. Pro veřejnost se celá zahrada otevřela až v roce 1990.
V zájmu zachování historické pravdy dodejme, že letohrádek s giardinettem byl od vlastní zahrady oddělen nižší zdí, odlehčenou mřížovím, hned po svém dokončení. A také superlativy v nadpisu musíme doplnit upřesněním. Královská zahrada je nepochybně nejstarší a největší okrasnou zahradou Pražského hradu. Pokud bychom ale uvažovali zelený pás kolem Hradu jako jeden celek a nebrali ohled na účel, pak musí přepustit prvenství věkové Svatováclavské vinici a plošné Jelenímu příkopu…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 12/2014

Shopping Cart