Nejstarší slovinské město

Ptuj byla odedávna důležitým strategickým a hospodářským centrem. První osídlení se tady datuje již do doby kamenné. Mnohem významnější dopad zde však měla doba železná, kdy se mezi místními pahorky usadili Keltové a dali městu jeho dnešní jméno. Největšího rozvoje doznalo město za nadvlády Římanů – tehdejší Poetovio mělo 40 tisíc obyvatel. Význam města stoupl i díky Jantarové cestě, která spojovala Baltské moře se Středozemním a přinášela, kromě zisků z obchodní směny, i řadu poznatků. Ptuj byl díky své poloze také místem, kde se střetávaly tradice, mýty a náboženství nově příchozích římských legionářů a původního obyvatelstva…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 7/2008

Další informace o Slovinsku naleznet zde: www.sopka.cz

Shopping Cart