Největší město Slovenska

Úsměvná historka svědčí o mondénní atmosféře, která byla v tatranských osadách přítomna hned od jejich vzniku přibližně v polovině 70. let 19. století, kdy blízký Poprad spojila se světem železnice. Osady v čele s nejstarším Smokovcem, jenž byl založen u minerálních pramenů už koncem 18. století, se tehdy etablovaly hlavně jako turistická letoviska, léčebná střediska a klimatické lázně. O jejich větší semknutost a propojení se zasloužila komunikace, kterou ve 30. letech následujícího století vyasfaltovali a nazvali Cestou slobody. Za první republiky patřily Vysoké i Belianské Tatry ke katastrům více než dvacítky níže ležících obcí, a to působilo osadám čím dál větší komplikace. Vzhledem k dalšímu vývoji celého velice specifického území proto byla 26. května 1947 založena obec Vysoké Tatry, jež se v nových politických poměrech, v roce 1990, stala městem přejmenovaným na Smokovec. O osm let později byl nový nevyhovující název změněn zpátky na Vysoké Tatry…

 

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 6/2008

Další informace o Slovensku naleznet zde: www.sopka.cz

Shopping Cart