Největší plovoucí jeviště na světě

Slavnosti Bregenzer Festspiele, jejich aktéři i diváci již zažili mnohé. Třeba terakotové válečníky, papírové draky, působivou čínskou zeď či scénu připomínající obří domek z karet. Tajemství jejich úspěchu tkví v kombinaci nádherné přírodní kulisy s unikátní plovoucí scénou a v pompézním scénickém pojetí nejuváděnějších a nejoblíbenějších oper, což je pro tvůrce inscenačně i akusticky obrovská výzva. Historie festivalu v bezmála osmadvacetitisícové metropoli Vorarlberska, který se stal nositelem několika ocenění International Opera Awards, se odvážně, či snad až absurdně začala psát v roce 1946. Tehdy totiž Bregenz neměl ani divadlo. Myšlenka mít po skončení 2. sv. války povznášející kulturní událost byla nicméně silnější. Místní situovali improvizované jeviště pro uvedení Mozartovy „miniopery“ Bastien a Bastienne, kterou složil ve svých pouhých 12 letech, a baletní pojetí jeho Malé noční hudby tam, kde je město nejhezčí – k Bodamskému jezeru. Na paluby dvou nákladních lodí pro převoz štěrku. Jedna sloužila účinkujícím a druhá orchestru. Nadšené publikum z Rakouska, Švýcarska, Německa i Francie bylo pořadatelům velkým zadostiučiněním a silnou motivací učinit z akce, která tehdy trvala týden, událost mezinárodního významu. Teprve v roce 1950 získaly slavnosti vlastní jezerní scénu na dřevěných pilotech. Do hlediště se vešlo 6500 diváků, v případě nepřízně počasí se představení přesouvalo do sportovní haly. O pět let později slavilo město další kulturní událost – otevření prvního městského divadla Kornmarkttheater pro 700 diváků na místě někdejšího špýcharu s obilím…