Nestabilní rovnováha

Třeboňská pánev s rozlohou 1360 km² je více jak z poloviny chráněnou krajinnou oblastí. Její rybníky a mokřady jsou zároveň chráněny Ramsarskou úmluvou, v rámci evropského programu NATURA 2000 zde vyla vyhlášena Ptačí oblast Třeboňsko a také Biosférická rezervace UNESCO. Nejvzácnější lokality, k nimž patří i některé rybníky, ba celé rybniční soustavy, jsou zároveň přírodními rezervacemi či přírodními památkami. Těžko si představit více chráněnou přírodu.
Za jedno z nejcennějších chráněných území Třeboňska je považována Nadějská rybniční soustava, 13 rybníků mezi obcemi Klec a Frahelž. Leží po obou stranách silnice z Klece do Hamru a procházka po jejich hrázích je krásným a někdy i vzrušujícím zážitkem, když například v pozdním jaru sledujeme na jednom z rybníků hned několik párů roháčů, jak v bezpečí, uprostřed hladiny, vyvádějí své neklidné, poskakující potomky. Na jiném z rybníků vyhnízdily labutě a jejich nahnědlá mláďata ještě nedorostla krásy svých rodičů…

Úplné znění článku naleznete v tištěné podobě časopisu Země světa č. 11/2016

Shopping Cart