Nízká země s vysokým kreditem

Bůh stvořil zemi a lidé Nizozemsko, říká nejznámější nizozemské rčení. Mohlo by se tesat do kamene, neboť na Zemi není druhý stát, jehož přírodní prostředí by bylo vlastním obyvatelstvem v podobném rozsahu zkultivováno. Vždy by se ale k tomu mělo připomenout, že proces kultivace nutně formoval i ty, kteří jej prováděli…

Shopping Cart